| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

LETOS PLIAŽAI SAULĖTI
Eilėraščiai


TURINYS 


GRYBAVIMO SEZONAS


I SKYRIUS: YPATINGOKAI 


"HAMLETAS"
("...")
"LOLITA"
"NAUSIKAJA IR ODISĖJAS"
"DŽIAUGSMINGAI"
"GALIMYBIŲ VISUOMENĖ"
"ŠAUKSMAS"
"VERTYBIŲ SKLAIDA"
"SOCIOLOGIJA"
"LENKTYNIŲ PABAIGA"
"NOSTALGIJA"
"Į DARBĄ"
"PALEI UPĘ"
"MAIŠELIO MIRTIS"
"KELIAUJANČIŲJŲ"
"SPECIALISTAMS SUMANIEMS"


II SKYRIUS: ZUM BEISPIEL 	/pavyzdžiui/


MAŽASIS PRINCAS
NUNEŠTI 
MOTERIS KVIEČIANTI...
KAIP ŠLAUNYS VISKĄ PAGERINA
SKRAIDANTIS ŠUVA
JEIGU KATINAI BŪTŲ TIGRAI 
ŠUNYS IR JŲ ŠEIMININKAI
PROVINCIJA
ŠIKANTI
OPELIUKO PASAKOJIMAS
VASARIO NEPASTOVUMAI 
MOTERIS-BRIEDIS
EKSTAZĖ
TEISYBĖ
SUVERENITETAS
SANTVARKOS
AGRESYVIĄ GAMTĄ 
PAŽABOT NELENGVA BET
REIKIA
VOVERĖ ŽUDIKĖ
DERA
PABUDIMAS
ATEIVIŲ KĖSLAI
PAŠLOVINIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS
MADOS
POEZIJA VISKĄ SUŽMOGINANTI
ŽMOGUS KELIAUJA LIFTU 
ČIAUDULYS 


III SKYRIUS: DAUGIAU POEZIJOS


ANIMACINIS SLIBINAS
SKUODŽIANTIS LAPAS
KULTŪRAI SUSIDAUŽUS 
SU GAMTA PAŽYRA
PLUNKSNOS IR PASKLIN-
DA KIBIRKŠTYS
TAUTINĖS SPALVOS ARBA NACIONALINIS KOLORITAS
METAMORFOZĖS
TODĖL KAD BUVOME ATKAKLIOS / ATKAKLŪS
VIP
DALYVIAI
MYLINTIEJI
LAIKAIS VIKRIŲ ENERGINGŲ
TECHNO
PASIRINKIMO TERAPIJA
RYTAS
MOTERIS VAMPYRĖ
DAUGIAU POEZIJOS
TIESIOG
  tolumoje
  pusbalsiu
  baisiausiai
  tykiai
  žalsvas
  žemuogė
  pavasario
  beveik nėr
  aukštamiškyje
  mažos juodos
  tiesiog
TIESIOG – NEBUVO
LEDINIUOTASIS
ŽMOGUS KELIAUJA LIFTU 


IV SKYRIUS: ĮVADAS


CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
KARAS
ŽALIOJI GATVĖ
DAR ŽAVI 
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DIALEKTIKOS PABAIGA
FOCUS DIVINA
IŠDAVYSTĖ
PARODA.GRYNOJI TAPYBA.
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA 
ĮVADAS 
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO 
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK 
PONIA SU ŠUNIUKU 


PŪGOJE